SILICONZ AFFILIATE

Nhận hoa hồng khi hợp tác cùng SiliconZ - Nền tảng giới thiệu sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Với hệ thống đại lý trải dài từ Bắc vào Nam ( xem hệ thống đại lý của SiliconZ tại đây )

Chương trình Affiliate của SiliconZ có mức hoa hồng hấp dẫn cho mỗi đơn hàng thành công, được chọn lọc từ SiliconZ, tạo tracking link cho mỗi user tham gia, có hệ thống report đơn hàng realtime rất trực quan và dễ dàng.

Shoping tại SiliconZ, khách hàng sẽ thanh toán trước qua: Visa, Master, QR code, hoặc chuyển khoản ngân hàng. Hệ thống vận chuyển tối ưu hóa, Checking data thuận lợi ...

Hoa hồng trong chương trình Affiliate có thể quy ra tiền mặt hoặc đổi lấy các sản phẩm của SiliconZ.

Affiliate với SiliconZ có gì?

Xem hướng dẫn

Copyright @ 2020 SiliconZ Inc. - All rights reserved.

Các bước đăng ký tham gia Affiliate tại SiliconZ

Đối với sản phẩm bán thương mại

Đối với sản phẩm Pre-Order

Sản phẩm bán thương mại là sản phẩm đang mở bán tại SiliconZ Store

Sản phẩm mở bán thương mại là sản phẩm đã qua giai đoạn Pre-Order trên SiliconZ.

Bạn sẽ nhận được 5% hoa hồng cho tổng giá trị đơn hàng. Hoặc người mua hàng qua link Affiliate của bạn sẽ giảm được 5% tổng giá trị đơn hàng ( khi đó bạn sẽ không nhận được hoa hồng từ chúng tôi ).

Tiền hoa hồng sẽ được tổng kết và thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi tháng.

Sản phẩm Pre-Order là sản phẩm đang mở pre-order tại SiliconZ với trạng thái như ảnh phía dưới.

Sau khi Pre-Order kết thúc thì sản phẩm sẽ được chuyển sang giai đoạn bán thương mại tại SiliconZ Store.

Bạn sẽ nhận được 5% hoa hồng cho tổng giá trị đơn hàng mà bạn giới thiệu thành công. Thành công ở đây là khách hàng bạn giới thiệu phải thanh toán 100% giá trị đơn hàng và nhận hàng thành công.

Tiền hoa hồng sẽ được tổng kết và thanh toán khi chương trình Pre-Order kết thúc và trả hành xong.

Lưu ý: Tài khoản Affiliate của SiliconZ Store và Pre-Order là hệ thống tài khoản riêng biệt, bạn muốn tham gia cả 2 chương trình thì vui lòng đăng ký 2 tài khoản với SiliconZ nhé

Mở TK Affiliate Store

Mở TK Affiliate Pre-Order